پنج شنبه 01 فروردین ماه 1398
Articles
RSS
 
اقداماتی که توسط ارگانهای ذیربط در جهت پیشگیری از حوادث میتواند انجام شود.

جامعه ايست مبتني بر پيشگيري از حوادث كه متكي به مشاركت مردم و دخالت مسئولين محلي و همكاريهاي بين بخشي مي باشد دراين مدل اهداف و شاخصهاي منظور شده كه با رسيدن به آنها جامعه مورد نظر ايجاد مي شود و ميتوان به شبكه جهاني جامعه ايمن پيوست

با توجه به الگوی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث در شهرستان ، سوانح و حوادث دومین عامل مرگ و میر می باشد و در صورت محقق شدن جامعه ایمن و ایجاد تعاملات بیشتر بین ادارات از بسیاری دوباره کاریها در شهرستان کاسته خواهد شد.

1
   
سازمان فرهنگی ، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا